Concluziile Forumului Anului European al Patrimoniului Cultural vor fi publicate în curând.