iulie, 2018

12jul12:00 am12sep11:59 pm↔ Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate(iulie 12) 12:00 am - (septembrie 12) 11:59 pm

more

Descriere

Obiectiv general: optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.

Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale (inclusiv entități subordonate/deconcentrate și alte structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Obiective specifice:

 • Sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural național;
 • Crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.

Principalele activități:

 • Inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural:
  • Inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural;
  • Integrarea rezultatelor analizei legislației inventarierii și analizei legislației în domeniul patrimoniului cultural si prezentarea publică a acestora.
 • Sistematizarea legislației și elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural:
  • Realizarea procesului de consultare publică, avizare și aprobare a proiectului de Cod potrivit legii;
  • Realizarea procesului de consultare publică;
  • Integrarea modificărilor legislative rezultate în urma consultării publice;
  • Avizarea și aprobare a proiectului de Cod al patrimoniului cultural, potrivit legii;
 • Evaluarea ex-ante a impactului politicilor bazate pe dovezi și integrarea concluziilor în Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice;
 • Elaborarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice.

Rezultate așteptate:

 • Analiza legislației în domeniul patrimoniului realizată;
 • Fond activ al legislației care reglementează patrimoniul sistematizat și simplificat – Codul patrimoniului cultural;
 • Politică publică pe baza dovezilor colectate și analizei de impact elaborată – Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice.

Când?

Iulie 12 (Joi) 12:00 am - Septembrie 12 (Sâmbătă) 11:59 pm

Unde?

Unitatea de Management a Proiectului

Organizator

Event Reviews

There are no reviews for this event

X
X