Forumul Anului European al Patrimoniului Cultural în România

28 și 29 noiembrie 2018, București

Forumul național dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural, acțiune a Comisiei Europene și a Parlamentului European, își propune să aducă patrimoniul cultural mai aproape de societate. Evenimentul contribuie la o mai bună recunoaștere și valorificare a patrimoniului cultural, susținând importanța acestuia pentru identitate și pentru componenta românească a patrimoniului european. De asemenea, urmărește să prezinte prin multitudinea de activități și exemple de bune practici desfășurate în România sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, modalitățile în care patrimoniul poate fi folosit ca resursă în diferite forme inovatoare și moderne și cum pot fi create noi instrumente care să potențeze dezvoltarea resurselor socio-economice ale patrimoniului.

Obiective

În cadrul acestui forum, cercetători, inițiatori de politici, membri ai administrației, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, practicieni și public larg vor:

→ formula concluzii privitoare la starea patrimoniului cultural, la problemele pe care le întâmpină sectorul patrimoniului, cu scopul conturării unor soluții și căi de urmat;

→ interacționa cu actorii din România ce au desfășurat activități, proiecte, evenimente înscrise sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, ca urmare a derulării acțiunii europene în România;

→ obține o imagine generală asupra strategiilor și instrumentelor disponibile pentru a se implica mai mult în guvernanța participativă a patrimoniului cultural.

Evenimentul este organizat de Institutul Național al Patrimoniului și se desfășoară sub patronajul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Parte din proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale. Valori europene, Forumul se încadrează în seria acțiunilor derulate de Institutul Național al Patrimoniului dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural în România. Evenimentul este cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin programul Centenarul României (1918 – 2018) și al Primului Război Mondial și de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Context

Anul European al Patrimoniului Cultural reunește inițiative, evenimente și proiecte ce pun în evidență patrimoniul – în toată diversitatea expresiilor sale tangibile sau intangibile – și valorile europene comune. Prin această acțiune, Uniunea Europeană dorește să promoveze patrimoniul european și să dezvolte noi modalități de utilizare, aducând în atenție guvernanța participativă asupra acestuia.

Sfârșitul Primului Război Mondial a reprezentat constituirea sau reorganizarea mai multor state europene, astfel că Centenarul este sărbătorit în diferite forme în România, Țările Baltice, Polonia, Cehia și Slovacia. Odată cu sărbătoarea națională, România celebrează și patrimoniul cultural, care ne definește, și este importantă o analiză a stadiului său actual și o încercare de a determina potențiale direcții de protecție a acestuia. În acest context, Institutul Național al Patrimoniului, coordonatorul național al Anului European al Patrimoniului Cultural în România, a desfășurat o serie de dezbateri profesionale cu temele: protecția patrimoniului arheologic, peisajul istoric urban, calitatea în restaurare, patrimoniu imaterial, protecția patrimoniului industrial, patrimoniu digital. Forumul național este evenimentul transversal ce concluzionează aceste dezbateri aplicate și încheie Anul European al Patrimoniului Cultural în România.

Patrimoniul cultural reprezintă o resursă pentru viitor, care poate aduce beneficii socio-economice, nu doar o moștenire valoroasă ce vine din trecut. Este esențial ca patrimoniul să fie moștenit de viitoarele generații și, printr-o abordare integrată a dezvoltării socio-economice, patrimoniul să rămână înrădăcinat în contextul său local prin modalități inovatoare, prin avansul ideilor antreprenoriale, prin schimb de experiență dezvoltat prin proiectele de bune-practici, prin crearea unui cadru administrativ orientat spre dialog și legislativ flexibil, care să susțină guvernanța participativă pentru patrimoniu.

X
X