Institutul Național al Patrimoniului, coordonatorul național al Anului European al Patrimoniului Cultural în România, a lansat în decembrie 2017 apelul național pentru proiecte și evenimente din domeniul patrimoniului cultural material, imaterial și digital ce se vor putea derula în anul 2018 sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural. Acest apel a rămas deschis, urmând ca evaluarea aplicațiilor să se realizeze periodic (o dată la 2 luni), până în noiembrie 2018.

Vă invităm să transmiteți formularul de aplicație completat pe adresa 2018@patrimoniu.gov.ro. În cazul în care inițiativa va fi selectată, veți primi acordul de a utiliza identitatea vizuală a Anului European al Patrimoniului Cultural și pachetul de fișiere în vederea utilizării lor pentru materialele de diseminare a informației și statutul de eveniment sau proiect oficial ce se va desfășura sub egida proiectului european. Inițiativa și detaliile aferente vor fi publicate pe pagina Harta evenimentelor și proiectelor a acestui site dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural.

Identitatea vizuală a Anului European al Patrimoniului Cultural

Logo-ul Anulului European al Patrimoniului Cultural va putea fi atribuit acelor inițiative care se înscriu în obiectivele și prioritățile proiectului european în cadrul căruia sunt promovate – în parteneriat cu Consiliul Europei, UNESCO, ICOMOS, Europa Nostra şi alţi stakeholderi din domeniu – zece inițiative majore, conturate în jurul a patru obiective:

* Angajament *
→ Patrimoniul comun: patrimoniul cultural european, istoria și a valorile comune aparțin tuturor și se apropie mai mult de oameni;
→ Patrimoniul la școală: descoperirea comorilor europene de la o vârstă fragedă;
→ Tineretul pentru patrimoniu: revitalizarea patrimoniului datorită tinerilor.

* Sustenabilitate *
→ Noi utilizări pentru patrimoniu: reinventarea siturilor și a peisajelor industriale, religioase și militare;
→ Turism și patrimoniu: turism responsabil și sustenabil axat pe patrimoniul cultural.

* Protejare *
→ Prețuirea patrimoniului: dezvoltarea unor standarde de calitate pentru intervențiile pe siturile de patrimoniu cultural;
→ Patrimoniul în pericol: combaterea traficului ilegal de bunuri culturale și gestionarea riscurilor legate de siturile de patrimoniu.

* Inovație *
→ Competențe legate de patrimoniu: îmbunătățirea educației și formării profesionale pentru profesii noi și tradiționale;
→ Patrimoniul pentru toți: inovație socială și încurajarea participării cetățenilor și a comunităților;
→ Știința pentru patrimoniu: cercetare, inovare, știință și tehnologie în beneficiul patrimoniului.

Tipuri de acțiuni sau inițiative locale

Selecția se va realiza pentru proiecte şi evenimente culturale aflate în concordanță cu obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural, conform Deciziei EU 2017/864, Articolul 2 şi 3. Acestea sunt subliniate prin:
→ inițiative care promovează dezbaterile și conștientizarea cu privire la importanta și valoarea patrimoniului cultural şi, de asemenea, de a facilita angajamentul societății civile și a părților interesate;
→ campanii de informare, expoziții, educație și sensibilizare;
→ împărtășirea bunelor practici ale administrațiilor naționale, regionale şi locale şi diseminarea informației;
→ realizarea de studii şi activități de cercetare şi inovare, cu difuzarea rezultatelor la nivel național sau european;
→ promovarea proiectelor legate de Anul European al Patrimoniului Cultural, prin intermediul rețelelor media şi al rețelelor sociale.

Tipurile de inițiative pot fi:
→ evenimente culturale sau spectacole,
→ evenimente media sau de lansare,
→ expoziții,
→ campanii de informare, educare sau de sensibilizare a opiniei publice,
→ festivaluri,
→ conferințe, simpozioane, forumuri sau dezbateri,
→ studii de cercetare,
→ workshop-uri,
→ schimburi de experiență,
→ proiecte digitale.
Această listă nu este exhaustivă şi poate include şi alte inițiative.

Beneficiari

Inițiativele se vor adresa atât publicului larg (inclusiv copiilor şi tinerilor), profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural şi altor părți interesate. Anul European al Patrimoniului Cultural aparține tuturor!

Inițiativele pot fi în curs de desfășurare, cu dezvoltare în 2017 şi 2018, sau planificate pentru anul 2018. Tematica inițiativelor poate fi dezvoltată pentru resursele moștenite din trecut, sub toate formele şi aspectele: tangibile şi intangibile. Astfel, sunt incluse: monumente şi situri, peisaje şi situri naturale, practici şi meserii legate de domeniul cultural, diverse expresii ale creativității umane, colecții păstrate şi administrate de către instituții publice sau private (precum muzee, biblioteci sau arhive), patrimoniul cinematografic etc.

Aplicație

Institutul Național al Patrimoniului susține implicarea a cât mai multor actori ce pot desfășura acțiuni cu impact considerabil, cu rezultate ce se extind către un public cât mai larg și diversificat.

Formularul de înscriere a proiectelor ce se vor derula în 2018 pentru atribuirea logo-ului și a statutului de eveniment oficial în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural se găsește aici.

Regulamentul selecției se găsește aici.

Institutul Național al Patrimoniului așteaptă propunerile dumneavoastră la adresa 2018@patrimoniu.gov.ro.

Alte surse:

Comunicatul de presă al Comisiei Europene privind lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural

Comunicatul de presă al Institutului Național al Patrimoniului privind lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural în România

Informații despre Raportul 2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural al eurodeputatului Mircea Diaconu, Vice-Președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) din Parlamentul European și raportor pentru Anul European al Patrimoniului 2018 în cadrul Parlamentului European

X
X