O provocare fundamentală a societăților noastre astăzi: cum se poate apăra și consolida democrația, în fața unor decalaje între țări și mai ales a unor lovituri dure la care este supusă în multe țări, dar și în fața unor încercări noi, precum migrația sau schimbările induse de comunicarea fără limite sau filtre, prin noile media. O provocare pe care o transpunem în contextul dezbaterilor despre patrimoniul cultural, din dorința de a explora măsura în care protejarea patrimoniului este condiționată sau stimulată de o societate democratică funcțională, dar de a căuta și modul în care practicile patrimoniale pot contribui la consolidarea democrației.

Ca și în cazul celorlalte teme propuse în cadrul Forumului, analiza și dezbaterea au fost orientate către identificarea unor răspunsuri care pot fi transpuse în principii, idei și măsuri concrete, integrabile în amplul proces de revizuire și reconfigurare legislativă a domeniului patrimoniului cultural desfășurat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Institutul Național al Patrimoniului.

Dintre posibilele direcții de interogare pe care această temă le putea deschide, sunt astfel enumarate câteva:

  • care este relația actuală între mecanismele democratice și practica patrimonială în România?
  • cum se reflectă democratizarea culturii asupra domeniului patrimoniului cultural și care sunt efectele acestui fenomen?
  • relativizarea sau pur și simplu ignorarea adevărului aduse de așa-numita epocă post-truth modifică modul în care ne raportăm la patrimoniul cultural?
  • cum pot fi abordate probleme sociale tot mai frecvente, precum discriminarea sau inechitatea, prin intermediul practicilor patrimoniale?
  • care sunt cele mai bune exemple de practici patrimoniale bazate pe valori democratice?
  • cum pot fi puse bazele unui sistem de gestiune a patrimoniului cultural pornind de la drepturile fundamentale ale omului?

Temă transversală, care poate să-și dezvăluie relevanța și valoarea în relație cu fiecare componentă a sistemului de protecție a patrimoniului cultural.

Moderator: Oana Suciu

Vorbitori: Ana Maria Zahariade, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Ion Barbu, Višnja Kisić, Nigel Bellingham, Sorin Predescu.