Prin proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale. Valori europene, finanțat prin programul Centenarul României (1918 – 2018) și al Primului Război Mondial de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Național al Patrimoniului a inițiat, dedicând proiectul Anului European al Patrimoniului Cultural, o serie de conferințe tematice în scopul de a dezbate și de a formula concluzii preliminare ca potențială bază pentru viitoare direcții ale acțiunilor Anului European al Patrimoniului Cultural, atât la nivel național cât și la nivel european, în anul 2019.

Pe parcursul a aproximativ jumătate de an, seria de conferințe și dezbateri s-a desfășurat pe următoarele teme: Protecția patrimoniului arheologic – probleme și cerințe specifice; Peisaj istoric urban; Calitate în restaurare; Practici ale arhitecturii tradiționale – statut și modalități de continuare; Patrimoniul industrial – pentru o recuperare a memoriei recente; Patrimoniu digital. Fiecare temă a fost abordată de specialiști din domeniile relevante din România și specialiști din străinătate, cu participarea publicului larg. Agenda și descrierea acestor conferințe și dezbateri este disponibilă online, iar concluziile lor preliminare vor fi prezentate în cadrul Forumului și rafinate cu contribuția directă a publicului participant.

Au fost prezentate elementele concluzive obținute din dezbaterile profesionale, anume: componenta educațională și formarea specialiștilor, comunități, instrumente de finanțare, cadru legislativ și juridic în România, astfel:
> Introducere – Ștefan Bâlici, Institutul Național al Patrimoniului (INP)
> Patrimoniu arheologic – Iulian Vizauer, Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea
> Peisaj istoric urban – Liviu Ianăși, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
> Calitate în restaurare – Ștefan Bâlici, INP
> Patrimoniu industrial – Irina Iamandescu, Direcția Monumente Istorice, INP
> Patrimoniu imaterial – Ciprian Ștefan, Complexul Național Muzeal ASTRA
> Patrimoniu digital – Bogdan Șandric, Direcția Patrimoniu digital, INP.

Concluziile sesiunii sunt în lucru și urmează a fi prezentate în curând.